Matriculacions

A la gestoria Teixidor-OTA oferim diversos serveis relacionats amb la matriculació de vehicles.

Els principals serveis que oferim són:

  • Matriculacions ordinàries telemàtiques
  • Matriculacions de vehicles amb autorització de transports
  • Matriculacions de vehicles agrícoles
  • Matriculacions de vehicles importats de la UE o de tercers països
  • Rehabilitacions de vehicles de baixa definitiva
  • Altes de baixa temporal
  • Rematriculacions
  • Obtenció de permisos temporals per empreses i per particulars

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres.