Altres serveis de vehicles

A la gestoria Teixidor-OTA oferim diversos serveis relacionats amb els vehicles.

Els principals serveis que oferim són:

  • Baixes temporals, per exportació i trànsit comunitari
  • Transports: visats, renovacions i substitucions d’autoritzacions de transports, obtenció de tacògraf digital d’empresa i conductor, etc.
  • Agricultura: baixes, duplicats i declaracions d’ús per consum domèstic
  • Duplicat de permís de circulació i fitxa tècnica, canvis de domicili, anotacions de reformes, canvis de servei, etc…
  • Obtenció d’informes de trànsit
  • Obtenció del distintiu ambiental
  • Obtenció i presentació d’al·legacions de sancions
  • Registre de béns mobles: obtenció de notes simples, cancel·lacions de reserva de domini, leasings, embargaments, etc…

Si necessites més informació, contacta amb nosaltres.