Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar, l’1 de maig, el padró provisional dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

De l’1 al 15 de maig, es pot consultar el padró provisional a la seu electrònica de l’ATC , i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar. En cas que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 4 de juny. Així mateix, si es domicilia el pagament i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

L’accés al padró, tant al provisional com al definitiu, es pot realitzar mitjançant l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital), el qual permetrà, segons calendari, a més de consultar les dades del padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

També s’hi pot accedir, alternativament, indicant el NIF del titular del vehicle, la matrícula i la paraula de pas rebuda al número de mòbil de contacte.

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/