A causa de l’estat excepcional decretat pel Govern d’Espanya amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspeses les obtencions de les cites prèvies en els expedients per aconseguir les targetes inicials de residència i que es gestionen des de les diferents oficines d’estrangeria que hi ha repartides per cada província.

Amb l’objectiu d’oferir una solució a aquesta qüestió, la Direcció General de Migracions permet, almenys fins que no es produeixi una millora significativa de les condicions sanitàries, la presentació telemàtica d’aquests expedients que per la seva naturalesa s’inicien de forma presencial, és a dir les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals, les que són de familiar de comunitari i les dels menors d’edat.

És per aquest motiu que els gestors administratius són un dels col·lectius habilitats i que tenen la capacitat per posar en marxa aquesta mena de tràmits. Aquest fet permetrà que, durant les setmanes que es pugui allargar aquest estat d’alarma, les presentacions d’aquestes sol·licituds no quedin paralitzades i es puguin començar.

Font: machelindiaz.com