La sortida del Regne Unit i Irlanda del Nord de la Unió Europea ja és un fet i es va fer efectiva el passat 31 de gener. No obstant això, s’ha iniciat un període transitori fins al 31 de desembre del present any de manera que se li seguirà aplicant la normativa comunitària entre les relacions amb els diferents estats membres. Per aquest fet, en els diversos tràmits existents tant de vehicles com de conductors que hi hagi una vinculació entre el Regne Unit i Espanya es tractarà, l’esmentat país, dins del territori que formen els 27.

No serà necessari, per tant, en les importacions de vehicles realitzar els tràmits de duanes (DUA) respectius i s’haurà de seguir aportant la mateixa documentació com fins ara. En relació amb els bescanvis al permís de conduir espanyol com en les renovacions comunitàries se seguiran beneficiant dels avantatges que dóna la UE. A partir de l’1 de gener de 2021, si no hi ha una pròrroga d’aquest període, el Regne Unit i Irlanda del Nord seran considerats com a un tercer país i s’haurà d’actuar com a tal.

D’altra banda, en temes d’estrangeria, els nacionals del Regne Unit que arribin a Espanya durant aquest període seguiran mantinguen els mateixos drets que les persones que hagin arribat abans del Brexit. Tot seguit, només a partir de l’any 2021 (si no es perllongués), els estrangers que vinguin aquí tindran la consideració de nacionals d’un tercer país i quedaran sotmesos al règim general d’estrangeria.

Font: www.agrodiario.com