Canvis Impost de Matriculació

Des del passat 12 de Juliol del 2021 s’ha modificat l’article 70 de la Ley 38/1992 d’Impostos Especials i que afecta a l’Impost Especial de Determinats Mitjans de Transports (IEDMT), més conegut com a Impost de Matriculació. Aquest afecta als epígrafs 1, 2, 3 i 4 del qual s’han modificat els barems dels g/km del […]

Nou Impost de l’ATC sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles

Enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni de vehicles de tracció mecànica que afectarà tant a persones físiques com jurídiques que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, sent la data de meritació d’aquest el 31/12/2020. Trets més característics d’aquest nou impost: […]