El lloc web i el domini www.teixidorota.com corresponen a Gestoria Teixidor Ota S.L, a partir d’ara Teixidor Ota, amb domicili a C/Barcelona 12-14, adreça electrònica info@teixidorota.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d’ara els continguts), pertanyen a Teixidor Ota, o a tercers que han autoritzat el seu ús. Teixidor Ota presenta aquests continguts per informar dels seus serveis i activitats professionals. Teixidor Ota autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici) es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.teixidorota.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Les dades personals que es puguin obtenir mitjançant el formulari de subscripció seran utilitzades per a l’enviament d’informació corporativa, relacionada amb productes o serveis.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Teixidor Ota actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Teixidor Ota manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Teixidor Ota fins a la contractació expressa d’una comanda.

Teixidor Ota es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

Teixidor Ota no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.